นักเรียนคนเก่งที่ทำคะแนนฟิสิกส์ได้เต็ม 100

วรุตม์ ต.ศรีวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สอบรับตรงฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน จากการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา 2556 อ.เผ่า ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
อ่าน 2304 เวลา