นักเรียนคนเก่งที่ทำคะแนนฟิสิกส์ได้เต็ม 100

Applied Physics มอบโล่และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ทำคะแนนฟิสิกส์ได้เต็ม 100 และ นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า 90 คะแนน จากการสอบวิชาสามัญ 7 วิชาเพื่อการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
อ่าน 1190 เวลา