จารย์เผ่า ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ส่วนหนึ่งที่สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย'57

จารย์เผ่า ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ส่วนหนึ่งที่สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย'57 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'57 และคณะวิศวกรรมศาสาตร์พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง'57
ทหารลาดกระบัง'57
 
 
 
อ่าน 1160 เวลา