ขอแสดงความยินดีกับน้องปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา กับความสำเร็จด้วยคะแนนฟิสิกส์ 100% จากการสอบรับตรง 7 วิชาสามัญปี 2558

ความสำเร็จของลูกศิษย์ คือความสุขของครู

ขอบคุณที่ใว้ใจและให้เกียรติแอพพลายด์ ฟิสิกส์ เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนี้ด้วยนะครับ
ขอแสดงความยินดีกับน้องปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ลูกศิษย์ที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ ภาคภูมิใจ กับความสำเร็จด้วยคะแนน ฟิสิกส์ 100% จากการสอบรับตรง 7 วิชาสามัญปี 2558
อ่าน 1174 เวลา