100
ปรินทร ทมทิตชงค์

ปรินทร ทมทิตชงค์

ความถนัดทางแพทย์ได้ 20.48%
แกทแพทย์ได้ 100 คะแนน
“ผมรู้สึกพอใจและยินดีกับคะแนนที่ได้มากครับ เพราะเป็น 30% สำคัญในการสอบเข้าแพทย์ คอร์สของพี่หมอป่อมตรงกับความต้องการของผมตั้งแต่เรื่องหนังสือแล้วครับ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แกทแพทย์ได้ 100
 • ความถนัดทางแพทย์ได้ 20.48
100
พนธกร วิริยะศรีสุนทร

พนธกร วิริยะศรีสุนทร

ความถนัดทางแพทย์ได้ 20.76%
แกทแพทย์ได้ 100 คะแนน
“ผมรู้สึกดีใจที่ความพยายามของผมไม่เสียเปล่า ผมเรียนที่นี่เพราะได้ยินมาว่าพี่หมอป๋อมสอนดี อีกทั้งยังเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์ซึ่งมีความน่าเชื่อถือครับ ในพาร์ทจริยธรรมแพทย์นั้น พี่หมอป๋อมสอนให้คิดแบบแพทย์…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน ศรีพฤฒา
 • สอบติด ที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
 • แกทแพทย์ได้ 100
 • ความถนัดทางแพทย์ได้ 20.76
100
วุฒิภัทร กีรติไพศาล

วุฒิภัทร กีรติไพศาล

ความถนัดทางแพทย์ได้ 21.27%
แกทแพทย์ได้ 100 คะแนน
“รู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่ในอีก 6 ปีข้างหน้า ตนเองจะได้ใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาแพทย์ ซึ่งก็เป็นทั้งอาชีพที่ตนเอง…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สอบติด (โควต้า) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แกทแพทย์ได้ 100
 • ความถนัดทางแพทย์ได้ 21.27
100
นันทนัช อุ่นอนันต์

นันทนัช อุ่นอนันต์

ความถนัดทางแพทย์ได้ 21.72%
แกทแพทย์ได้ 100 คะแนน
“หนูเรียนฟิสิกส์ที่แอพพลายด์แล้วชอบ เลยตัดสินใจลงคอร์ส GAT กับพี่หมอป๋อมด้วยคะ ชั่วโมงเรียนกำลังดี…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แกทแพทย์ได้ 100
 • ความถนัดทางแพทย์ได้ 21.72
100
พีรณัฐ กิตติวิทยากุล

พีรณัฐ กิตติวิทยากุล

ความถนัดทางแพทย์ได้ 20.98%
แกทแพทย์ได้ 100 คะแนน
“รู้สึกภูมิใจและดีใจมากครับที่ตัวเองทำได้ เพราะพาร์ทเชื่อมโยงเป็นส่วนสำคัญทำให้คะแนนสูงขึ้นมาก ผมมาเรียนที่นี่เพราะเห็นโบรชัวร์แล้วน่าสนใจครับ หนังสือไม่หนาเกินไป น่าเรียน…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แกทแพทย์ได้ 100
 • ความถนัดทางแพทย์ได้ 20.98
100
นัฐพจน์ ชูพันธ์

นัฐพจน์ ชูพันธ์

ความถนัดทางแพทย์ได้ 20.04%
แกทแพทย์ได้ 100 คะแนน
“รู้สึกคุ้มค่ากับความตั้งใจที่ทำไปครับ มีรุ่นพี่แนะนำว่า คอร์ส GAT เชื่อมโยง…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โควต้า)
 • แกทแพทย์ได้ 100
 • ความถนัดทางแพทย์ได้ 20.04
100
ปภัสวิภา วังกานนท์

ปภัสวิภา วังกานนท์

ความถนัดทางแพทย์ได้ 19.94%
แกทแพทย์ได้ 100 คะแนน
“ดีใจมากๆ ที่สอบติดหมอถือเป็นความสำเร็จก้าวหนึ่งในชีวิต คุ้มกับที่ตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือมา เพื่อนๆ รุ่นพี่ที่ติดหมอแนะนำมาว่าดีกมาก…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • แกทแพทย์ได้ 100
 • ความถนัดทางแพทย์ได้ 19.94
100
อัญชิษฐา พีรพรวิมล

อัญชิษฐา พีรพรวิมล

ความถนัดทางแพทย์ได้ 21.7%
แกทแพทย์ได้ 100 คะแนน
 “ดีใจมากๆค่ะที่สอบติดคณะแพทย์ตามที่ตั้งใจเอาไว้ ตอนแรกเรียนฟิสิกส์ที่ applied physics อยู่แล้ว…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล
 • แกทแพทย์ได้ 100
 • ความถนัดทางแพทย์ได้ 21.7
100
บุษบา นิละมณี

บุษบา นิละมณี

ความถนัดทางแพทย์ได้ 17.38%
แกทแพทย์ได้ 100 คะแนน
“รู้สึกดีใจมากๆค่ะกับความสำเร็จครั้งนี้ ก่อนเรียนคอร์สนี้ฉันไม่มีความรู้เรื่องแกทเชื่อมโยงเลย อ่านหนังสือเองก็ไม่เข้าใจ เลยคิดหาคอร์สที่สอนพิเศษด้านนี้ ก็เจอคอร์สของพี่หมอป๋อมที่ตรงกับความต้องการของฉันมากที่สุด…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2
 • สอบติด คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 • แกทแพทย์ได้ 100
 • ความถนัดทางแพทย์ได้ 17.38
หน้า 1 จาก 5