150
ชาติญา อนุรัตน์พานิช

ชาติญา อนุรัตน์พานิช

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน
“ดีใจที่ทำคะแนนได้ดีเหมือนที่หวัง มีรุ่นพี่แนะนำให้มาเรียนความถนัดที่นี่ ชอบที่อาจารย์สอนอย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย อาจารย์ดูใจดี และมีความน่าเชื่อถือ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์
 • สอบติด รอประกาศผลรับตรง
 • แกทเชื่อมโยง 150
150
ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล

ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน
“ดีใจมากครับที่สามารถสอบได้คะแนนมากกว่าที่คาดไว้ และก็ได้แกทเต็มทั้งแกทแพทย์และแกทไทย ผมเริ่มเรียนวิชาฟิสิกส์มาก่อนครับแล้วที่นี่สอนดีมาก เลยเลือกเรียนความถนัดทางแพทย์ที่นี่ด้วยครับ พี่หมอป๋อมสอนดีครับ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์
 • สอบติด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า**เพศชาย
 • แกทเชื่อมโยง 150
150
เกรียงไกร ดนตรี

เกรียงไกร ดนตรี

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน
“รู้สึกดีใจกับความสำเร็จครั้งนี้มากครับ รู้สึกว่าความพยายามของเรานั้นไม่เสียเปล่าเลย เมื่อรู้ว่าสอบติดความเหนื่อยจากการอ่านหนังสือมาได้หายไปหมดเลย ที่นี่สอนโดยพี่หมอป๋อมซึ่งเป็นนายแพทย์ผู้มีประสบการณ์ อีกทั้งมีหนังสือปรกอบการสอนที่กระชับและชัดเจน…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน วัดสุทธิวราราม
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • แกทเชื่อมโยง 150
150
พิชญา วงศาริยะ

พิชญา วงศาริยะ

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน
“รู้สึกดีใจที่ได้เลือกเรียนที่นี่ค่ะ พี่หมอป๋อมสอนเข้าใจมาก ๆ เลย มีเหตุผล…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • แกทเชื่อมโยง 150
150
พิมพ์ลภัส จงศิริ

พิมพ์ลภัส จงศิริ

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน
“รู้สึกว่าความพยายามที่ทำมาทั้งหมดไม่เสียเปล่าค่ะ เพราะตอนนั้นเหนื่อยและกดดันมาก ๆ แต่ก็ผ่านมันไปได้ค่ะ ที่เลือกเรียนกับพี่หมอป๋อมเพราะว่าพี่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
 • สอบติด คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • แกทเชื่อมโยง 150
150
วันทนีย์ อู่เจริญ

วันทนีย์ อู่เจริญ

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน
“รู้สึกดีใจมากค่ะ และทำให้รู้ว่าที่เรียนและฝึกทำโจทย์ไปไม่เสียเปล่าเลยค่ะ ที่เลือกเรียนคอร์ส GAT เชื่อมโยงและความถนัดแพทย์ที่นี่เพราะ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน วัดเขมาภิรตาราม
 • สอบติด รอประกาศผลรับตรง
 • แกทเชื่อมโยง 150
150
เกริกกิจ ขยันกิจ

เกริกกิจ ขยันกิจ

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน
“รู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากครับที่สามารถทำเรื่องเชื่อมโยงได้คะแนนเต็มทั้งใน GAT และความถนัดแพทย์ ผมเรียนที่นี่ที่เดียว ในการสอบ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • แกทเชื่อมโยง 150
150
มัชฌิมา ตั้งเง็กกี่

มัชฌิมา ตั้งเง็กกี่

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน
“รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและดีใจมากที่ทำคะแนนดีกว่าที่คิด ที่เลือกเรียน GAT เชื่อมโยงและความถนัดแพทย์ที่นี่ เนื่องจากได้ยินมาจากเพื่อนและคิดว่าถ้ามีอาจารย์แพทย์มาสอนน่าจะสอนดีกว่า…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยามหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • แกทเชื่อมโยง 150
150
รีรดิส ประสิทธิ์

รีรดิส ประสิทธิ์

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน
“รู้สึกดีใจที่ความพยายามและการทุ่มเทมาตลอดหลายปีมีความหมาย นอกจากนี้จะได้เริ่มทำตามความฝันที่ต้องการด้วย มีหลาย ๆ คนแนะนำว่าที่นี่สอนดีที่สุด…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แกทเชื่อมโยง 150
หน้า 1 จาก 7