96
ชญานิศ จันทร์แสงศรี
ฟิสิกส์ได้ 96 คะแนน
" รู้สึกดีใจคะ มาเรียนตั้งแต่ ม.ต้น(ปิดเทอมขึ้นม.ปลาย) รู้สึกว่าพอเรียนแล้วเข้าใจไม่ต้องท่องจำ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 96
 • ที่ 1 ไม่
92
รวีร์ เจริญกิจมงคล
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
" หายเหนื่อยเลยครับ เพราะผมตั้งใจอ่านหนังสือหนักมาก แทบจะทั้งวันด้วยซ้ำ พอผลสอบออกมาแบบนี้ก็ชื่นใจมากครับ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
92
จิราพัชร องคมงคล
จากการสอบ 7 วิชาสามัญปี 57
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง รุ่นพี่แนะนำมา เรียนตั้งแต่ ม.ต้น ทั้งคอร์สฟิสิกส์…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญปี 57
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
93
พนธกร ศรีทองส่งแสง
รับตรง จุฬาฯ
ฟิสิกส์ได้ 93 คะแนน
“เพื่อนแนะนำให้มาเรียนที่นี่ครับ เรียนตั้งแต่ ม. ต้น อาจารย์สอนเข้าใจง่าย…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เซนต์คาเบรียล
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ รับตรง จุฬาฯ
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 93
 • ที่ 1 ไม่
“ตอนแรกหนูไม่เข้าในฟิสิกส์เลยค่ะ แต่พอหนูได้มาเรียนที่แอพพลายด์ หนูเข้าใจฟิสิกส์มากขึ้นและทำข้อสอบได้ หนูชอบที่นี่มาก อาจารย์สอนเข้าใจมีหลักการจำ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
หนูเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.4 เทอม 1 เลยค่ะ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน ระยองวิทยาคม
 • สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
“หนูเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.4 ชอบที่ที่นี่มีโจทย์หลายๆแบบ หลายๆข้อ ทำให้เวลาตอนหนูสอบเลยไม่ตื่นเต้นเพราะเคยเจอมาแล้ว…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
“ผมเรียนที่แอพพลายด์ตั้งแต่ ม.ต้นครับ ที่นี่มีโจทย์เยอะ ทำให้ผมเข้าใจไปพร้อมๆกับเหตุผล อยากให้น้องๆทำให้เต็มที่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน หอวัง
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ผมเรียนที่นี่ตั้งแต่ขึ้น ม.ปลายเพราะมีรุ่นพี่แนะนำมาว่าอาจารย์เผ่าสอนดี รู้สึกประทับใจในการสอนของอาจารย์มากๆ เป็นเอกลักษณ์ วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีน้ำหนักคะแนนมากดั้งนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญไม่แพ้วิชาอื่นๆ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เซนต์คาเบรียล
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่