96
ภาวัส เหลืองตั้งวโรดม
ฟิสิกส์ได้ 96 คะแนน
" ก็ดีใจครับ แต่เสียดายข้อที่พลาดไป เรียนมาตั้งแต่ม.ต้นแล้วครับ(คอร์สม.ต้นคอร์สแรกที่เปิดเลย)ที่นี่ให้Conceptดีเห็นภาพเรียนแบบไม่ต้องใช้โจทย์เยอะ แต่โจทย์ข้อที่เอามา…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 96
สอบรับตรง 7 วิชาฟิสิกส์ได้ 76 คะแนน…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบรับตรงฟิสิกส์ได้ 96 คะแนน ดีใจมากเลยค่ะที่ทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จไปขั้นหนึ่ง เลือกเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
" รู้สึกดีใจ และภูมิใจเป็นอย่างมากที่ความตั้งใจเรียนมาตั้งแต่แรกส่งผลให้ผมประสบความสำเร็จ และที่สำคัญทำให้ค่าเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานเพื่อส่งให้เราเรียนไม่สูญเปล่า เรียนมาตั้งแต่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สอบติด ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผมรู้สึกดีใจมากครับที่สอบติดได้คณะที่ต้องการ สิ่งที่พยายามมาทั้งหมดรู้สึกคุ้มค่ามากครับ เลือกเรียนที่แอพพลายด์มาตั้งแต่ ม.ต้น ประทับใจในเรื่องเวลา…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ดีใจมากครับที่มีวันนี้ เลือกเรียนที่แอพพลายด์ตั้งแต่ ม.5 ครับ อ.เผ่าสอนสนุกมีมุขตลกสอแทรกตลอดเวลา…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สมุทรสาครวิทยาลัย
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รู้สึกดีใจมากที่สอบได้ตามคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันไว้สำเร็จ ผมเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่ม.4 รู้สึกประทับใจอาจารย์ผู้สอน มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เข้าใจง่าย มีโจทย์ให้ทำหลากหลาย…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หนูดีใจและมีความสุขมากค่ะ ที่สอบติดตามที่ตั้งใจไว้ เรียนแอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่ม.ต้นค่ะ ที่นี่สอนดีมาก การเรียนฟิสิกส์ให้ได้ผลดี…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวชิระพยาบาล
สอบรับตรง7 วิชาฟิสิกส์ได้ 80 คะแนน ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะความสำเร็จครั้งนี้ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยาก…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล