100
กิตติ์ธเนศ วุฒิณรงค์ตระกูล
“ ดีใจมากครับกับความสำเร็จ ผมเรียนที่ APPLIED PHYSICS…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
นิธิศ รัตนกิจไพศาล
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ รู้สึกดีใจที่ทำออกมาได้ดีตามที่คาดหวังครับ มาเรียนฟิสิกส์ที่แอพพลายด์ตามเพื่อน แต่พอเรียนไปก็ชื่นชอบวิธีการสอนของอาจารย์ครับ สอนและเอียดและเข้าใจง่าย…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
สิรภพ เจริญสุข
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ เพื่อนๆ แนะนำว่าอาจารย์เผ่าสอนดี อธิบายเข้าใจง่าย และลูกศิษย์ของอาจารย์ก็สอบได้คะแนน…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน ปราจีณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
มนัสวิน ปัญญาสุ
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ รู้สึกดีใจและภูมิใจมากครับ มีคนแนะนำหลายคนมากให้มาเรียนที่นี่ เรียนแล้วรู้สึกเลยว่าที่แอพพลายด์ฟิสิกส์สอนได้ละเอียดมากทั้งทฤษฎี และโจทย์…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
บุณยาพร สุวัฒนพันธุ์กุล
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ ดีใจมากค่ะ เพราะตั้งใจอ่านหนังสือมาตลอด 1 ปี…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
ที่ 1 คณะแพทยศาสตร์รามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
“ ดีใจและภูมิใจกับคะแนนสอบที่ทำได้มากครับ เรียนที่แอพพลายด์มาตั้งแต่ ม.4 ครับ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สอบติด แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ ที่ 1 คณะแพทยศาสตร์รามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ ตอนประกาศผลสอบแพทย์ มข.ก็ดีใจมาก ๆ ครับที่ผมสามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธิ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควต้า)
 • ที่ 1 ไม่
“ รู้สึกดีใจมากครับ หายเหนื่อยและคุ้มค่าที่ทุมเทครับ มีรุ่นพี่แนะนำว่าอาจารย์มีโจทย์หลากหลายและมีเฉลยละเอียดทุกข้อ เริ่มเรียน…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
“ ดีใจครับ มีรุ่นพี่แนะนำมาครับ เรียนที่นี่มาตั้งแต่ ม.2…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่