" รู้สึกดีใจที่ทำตามความฝันได้สำเร็จ เรียนมาตั้งแต่ขึ้น ม.4 รู้สึกว่าอาจารย์ช่วงและอาจารย์ประกิตเผ่าเป็นครูที่สอนได้เข้าใจมากอธิบายจากฟิสิกส์ที่หนูคิดว่ายากเป็นเรื่องง่าย…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน ศึกษานารี
 • สอบติด แพทยศาสตร์ Capital University of Medical Sciences
 • ที่ 1 ไม่
ดีใจมาก ๆ ค่ะ ที่สามารถสอบติดได้คณะที่หวังไว้ค่ะ เรียนตั้งแต่คอร์สม.4เลยค่ะรู้สึกประทับใจอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์จะคอยเพิ่มเติมจุดสำคัญ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สตรีวิทยา
 • สอบติด แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
" ภูมิใจมากค่ะ คุ้มค่ากับที่พยายามทุ่มเทกับการเรียนมาตลอด พ่อแม่ก็หายเหนื่อย รู้สึกได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้อง…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สตรีวิทยา
 • สอบติด ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
" ดีใจมาก ๆ ค่ะ เพราะหนูคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นเด็กเก่งก็พยายามตั้งใจทำโจทย์ทบทวนมาตลอดพอติดหมออย่างที่ตั้งใจก็หายเหนื่อยเลยค่ะ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สตรีวิทยา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบรับตรงฟิสิกส์ได้ 84 คะแนน ดีใจมากครับ ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน วัดนวลนรดิศ
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้า 23 จาก 23