จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“ผมเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.4 เทอม 1 เลือกเรียนที่นี่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“มีพี่แนะนำให้มาเรียนตั้งแต่ ม. 4 พอเรียนแล้วรู้สึกชอบสไตล์การสอนของ อ.ประกิตเผ่า…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน ราชวินิตบางแก้ว
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 “ผมเรียนตั้งแต่ชั้น ม.4 เทอม 1 ครับ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เทพศิรินทร์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“หนูเรียนมาตั้งแต่ชั้น ม. ต้นคะ อาจารย์สอนเข้าใจง่าย สรุปหลักเฉพาะที่สำคัญ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“หนูเรียนที่แอพพลายด์เพราะมีเพื่อนแนะนำมาว่าที่นี่สอนดีคะ หนูมาเรียนตอนอยู่ชั้น ม.6 อ.เผ่าน่ารัก สอนดี…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“เรียนตั้งแต่ คอร์ส ม.4 จนถึงคอร์ส ENTRANCE…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
(โควต้า) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้น ม.4 ก็พัฒนาเกรดที่โรงเรียนได้ดีมาก จากเกรด 2…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สอบติด (โควต้า) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิธีการสอบ (โควต้า) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“หนูเรียนที่นี่ ตั้งแต่ชั้น ม.4 คะ รู้สึกประทับใจระบบ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน ราชินี
 • สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 “แอพพลายด์ฟิสิกส์ สอนเข้าใจง่าย อ.เผ่าสอนสนุกและเข้าใจ บางข้อที่ดูเหมือนยาก แต่พอ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่