จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“คุณแม่แนะนำให้ผมมาเรียนที่นี่ครับ ผมเรียนตั้งแต่ชั้น ม.5 ครับ รู้สึกประทับใจอาจารย์ที่สอนและอธิบายตัวอย่างได้เข้าใจดี…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“มาเรียนที่นี่ เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง เคยเรียนตอน ม.ต้น แล้วก็รู้สึกว่าเนื้อหาที่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
(รับตรง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“เพื่อนแนะนำให้มาเรียนคะ และเพื่อนที่แนะนำที่นี่ ก็สอบติดคณะทันตะจุฬา หนูมาเรียนคอร์สเอนทรานซ์ เสียดายถ้าหนูมาเรียนที่นี่ตั้งแต่คอร์สพื้นฐานตั้งแต่แรก…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มาแตร์เดอี
 • สอบติด (รับตรง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิธีการสอบ (รับตรง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ที่ 1 ไม่
100
วัชระ ศรวณีย์
ทุน KING, ที่ 1 คณะแพทย์ จุฬาฯ
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“รู้สึกดีใจมากครับและภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้ครับ ผมมาเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์เพราะรุ่นพี่แนะนำว่าที่นี่สอนเข้าใจ และสอนสนุก ทำให้เราชอบวิชาฟิสิกส์ ก็เลยมาเรียนที่นี่ตั้งแต่อยู่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด ได้รับทุน KING และเป็นที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ ทุน KING, ที่ 1 คณะแพทย์ จุฬาฯ
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ใช่
ที่ 1 โควต้า คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น
“ผมเลือกเรียนที่ APPLIED PHYSICS เพราะเป็นสถาบันที่เปิดมานาน มีชื่อเสียงมาก…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • สอบติด ที่ 1 โควต้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิธีการสอบ ที่ 1 โควต้า คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น
 • ที่ 1 ใช่
100
สุทพงษ์ ไตรภพภูมิ
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ปลาบปลื้มใจกับความพยายามที่เรียนกับแอพพลายด์ฟิสิกส์มาตั้งแต่ม.ต้น จนวันผลคะแนนออก รู้สึกหายเหนื่อย ถ้าไม่ได้เรียนที่แอพพลายด์ คงไม่ติดเตรียมอุดมและคงไม่ได้ฟิสิกส์…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
ปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
 “ผมมาเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ ตั้งแต่ชั้น ม.2 ประทับใจการเรียนการสอนที่เรียนแล้วมีความสุข ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
จิรพนธ์ เย็นพระพาย
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“เมื่อมาลองเรียน ก็รู้สึกติดใจในเทคนิคการสอน ที่ทำให้เรื่องต่างๆ กลายเป็นเรื่องง่าย แม้จะเป็นเรื่องยากก็ตาม…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
เจษฎนภา พิเชียรสุนทร
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ดีใจและภูมิใจมากค่ะที่คะแนนออกมาดีเกินคาด คุ้มกับความพยายามที่อ่านหนังสือมาตลอด ที่ APPLIED PHYSICS…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่