100
แทนพร ปิติภาพงศ์
ได้ทุน ก.พ.สังกัด ปตท.สาขาธรณีฟิสิกส์
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ ที่แอพพลายด์ มีระบบการสอนที่ทันสมัย อาจารย์สอนตรงข้อสอบและการเขียนบนกระดานชัดเจน เรียบร้อย…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ ได้ทุน ก.พ.สังกัด ปตท.สาขาธรณีฟิสิกส์
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
ธัญณัฐ พิชิตวงศ์
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“รู้สึกดีใจที่ได้คณะแพทยศาสตร์ ผมเลือกเรียนที่แอพพลายด์ เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง ผมเริ่มเรียนตั้งแต่ตอน ม.2…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน บูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
96
เมธัส แต้พัฒนเศรษฐ์
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 96 คะแนน
“ผมเรียนตั้งแต่ ชั้น ม.4 ที่แอพพลายด์สอนสนุก โจทย์เยอะ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 96
 • ที่ 1 ไม่
96
เจฟ นภินธากร
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 96 คะแนน
“เพื่อนแนะนำมาครับว่าที่นี่เหมาะกับผู้ที่จะเป็นแพทย์ พอผมมาเรียน ผมก็ประทับใจครับ เลยมาเรียนที่นี่ตั้งแต่ ชั้น…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 96
 • ที่ 1 ไม่
96
ณัฐพล ภาณุดลกิตติ
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 96 คะแนน
“ผมเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้น ม. ต้น ประทับใจในการสอนของอาจารย์ โดยเฉพาะในส่วนของกลศาสตร์…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 96
 • ที่ 1 ไม่
96
กฤติน นาคะผดุงรัตน์
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 96 คะแนน
“ผมเรียนที่นี่ เพราะที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาจารย์สอนเข้าใจและเป็นขั้นเป็นตอน เทคนิคการสอนของที่นี่แตกต่างจากที่อื่น ผมขอขอบคุณอาจารย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ครับ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 96
 • ที่ 1 ไม่
92
อรจิรา ตรีทิเพนทร์
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“หนูเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้น ม. ต้นคะ เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง มีรุ่นพี่ที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จหลายรุ่นมาก…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
มินตรา ธนกิติวิรุฬ
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“หนูมาเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ เพราะพี่ชายแนะนำมาคะ เรียนตั้งแต่ชั้น ม.ต้น และเรียนมาต่อเนื่องโดยตลอด…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
ธีรพจน์ ลาภพรศิริกุล
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“ตั้งแต่ผมทดลองเรียนฟิสิกส์คอร์สแรก ผมก็ชอบวิธีการสอนของแอพพลายด์ฟิสิกส์ ทำให้ผมเข้าใจเนื้อหาและได้ฝึกทำโจทย์ฟิสิกส์มากมาย ผมเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่