“ ภูมิใจครับ ที่ทำคะแนนฟิสิกส์ได้สูงกว่าที่คาดไว้ ตอนแรกก็มีเพื่อน ๆ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
“ ดีใจมากครับ ผมเรียนที่นี่มาตั้งแต่ ม.4 ที่เลือกเรียนที่นี่เพราะที่แอพพลายด์ฟิสิกส์สอนดี…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด รอประกาศผลรับตรง
 • ที่ 1 ไม่
“ ดีใจค่ะ เรียนที่นี่ตอน ม.5 เทอม…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โควต้า)
 • ที่ 1 ไม่
“ ภูมิใจมากค่ะ เพราะเป็นผลที่เห็นได้ชัดเจนจากการที่เราอ่านหนังสืออย่างหนัก เหมือนเป็นของขวัญตอบแทนความพยายามของเราเอง และพ่อแม่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มหิดลวิทนยานุสรณ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ ดีใจมากครับ เวลาเราพยายามทำอะไรสักอย่างแล้วสิ่งที่พยายามมันสำเร็จมันก็หายเหนื่อยเลยครับ เรียนที่ APPLIED…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เซนต์คาเบรียล
 • สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
“ ภาคภูมิใจในตัวเองครับ ดีใจที่เห็นคนที่เรารักภาคภูมิใจในตัวเราครับ มาเรียนที่นี่ตอน ม.6…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ที่ 1 ไม่
“ ดีใจและภูมิใจมาค่ะ มีพี่ ๆ แนะนำมาว่าอาจารย์สอนดี…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มัธยมปัญญารัตน์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โควต้า)
 • ที่ 1 ไม่
“ ดีใจค่ะ มีคนบอกว่าเรียนที่นี่แล้วเขาเริ่มสอนจากพื้นฐานเข้าใจง่าย เลยลองมาเรียนแล้วชอบมาก ก็เลยเรียนมาตั้งแต่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
“ ดีใจมากครับ ไม่คิดว่าจะได้คะแนนสูงขนาดนี้ และได้มีโอกาสรับรางวัลกับอาจารย์เผ่า ได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและครอบครัวครับ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โควต้า)
 • ที่ 1 ไม่