“ ดีใจและภูมิใจมาก ค่ะ เรียนที่นี่ มาตั้งแต่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ ประทับใจ แต่รู้สึกว่าพลาดเยอะไปหน่อยถึง 2 ข้อ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ ดีใจมาก ๆ ค่ะ ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
“ ดีใจครับ รู้สึกว่าได้รับผลตอบแทนของความเหนื่อยในการเตรียมตัวสอบทุกสนามอย่างคุ้มค่า ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยไปเลย ไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตอีกแล้ว…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ ดีใจมาก ๆ ค่ะ ไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สตรีวิทยา 2
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โควต้า)
 • ที่ 1 ไม่
“ รู้สึกภูมิใจกับความพยายามตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทำได้สำเร็จ เคยมาทดลองเรียนกับ อ.เผ่าครับ อ.เผ่าสอนเป็นระบบและเข้าใจง่ายเลยเรียนมาตั้งแต่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ รู้สึกภาคภูมิใจมาก ที่ความพยายามและความตั้งใจบังเกิดผลแล้วครับ ผมเริ่มเรียนที่ APPLIED…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
“ รู้สึกดีใจครับที่ทำได้ และขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยสอนผมให้เข้าใจวิชาฟิสิกส์มากขึ้นครับ เรียนที่นี่มาตั้งแต่ ม.2…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ที่ 1 ไม่
“ ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสามารถทำคะแนนได้ขนาดนี้ ฟิสิกส์กลายเป็นวิชาที่ช่วยให้คะแนนรวมของผมสูงขึ้นมาก ผมรู้สึกว่า ฟิสิกส์ไม่ใช่วิชาที่ยากเกินกว่าที่จะพยายาม…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่