92
ฐนนฤทธิ์ เอกอนันต์กุล
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“ เริ่มเรียนที่นี่ ตั้งแต่ ชั้น ม.ต้น…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
อิงควัชร 	สิริพิสุทธิ์
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“รู้สึกภูมิใจที่ได้พยายามอย่างสุดความสามารถ มีเพื่อนๆหลายคนเรียนที่นี่ และก็มีรุ่นพี่หลายคนเรียนที่นี่แล้วติดแพทย์แนะนำให้ผมมาเรียน พอมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าดี นำไปใช้ได้จริง…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
ธนวรรณ วรรณะพาหุณ
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“รู้สึกดีใจกับความสำเร็จในครั้งนี้คะ มาเรียนที่นี่เพราะเพื่อนๆบอกต่อๆกัน ขอขอบคุณอาจารย์คะที่ทำให้หนูได้คะแนนวิชาฟิสิกส์มากขนาดนี้คะ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
นันทกานต์ สายหยุดทอง
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“ดีใจมากคะ ไม่คิดว่าจะติดหมอจริงๆ พี่ชายและพี่สาวแนะนำมาว่าที่นี่สอนดีคะ เรียนตั้งแต่อยู่ ม.…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
ฉัตรณรงค์ ฉัตรนวกุล
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“ผมได้ยินชื่อเสียงแอพพลายด์ฟิสิกส์มาตั้งแต่เด็ก พอขึ้นมัธยมปลาย ก็อยากหาที่เรียน เพราะตอนนั้นไม่มั่นใจพวกวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งๆที่เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
พราวพลอย เจริญราช
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“รู้สึกดีใจมากที่ติดคณะที่อยากเข้าค่ะ ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่า ที่ทำให้ความฝันเป็นจริง รวมทั้งทำให้หนูได้คะแนนดีที่โรงเรียนด้วยค่ะ ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนให้มาเรียน…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“รู้สึกภูมิใจมากครับ กับ ความสำเร็จด้านฟิสิกส์ เพราะ แอพพลายด์ทำให้ผมได้เรียนรู้วิชาฟิสิกส์และเข้าใจมากครับ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน หอวัง
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (ชาย)
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
ชนิสรา พุทธา
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
.”มีเพื่อนแนะนำคะว่าที่นี่ปูพื้นฐานดี ไม่ใช้สูตรลัดมากเกินไป สอนแบบเข้าใจ หนูเลยมาลองเรียนดูค่ะแล้วก็ติดใจมากค่ะ หนูเรียนตั้งแต่ชั้น…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี
 • สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
วรนิษฐา ธารมณีวงศ์
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“ รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ เพื่อนแนะนำว่าที่นี่สอนดีมาก หนูลงคอร์สเอนทรานซ์ และคอร์สตะลุยโจทย์ตอนชั้น…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่