“ รู้สึกดีใจมาก ๆ เลยครับ ไม่คิดเลยว่าจะได้คะแนนดีขนาดนี้…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
 • สอบติด รอประกาศผลรับตรง
 • ที่ 1 ไม่
“ ดีใจที่สอบฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน รู่สึกหายเหนื่อยที่ตั้งใจอ่านหนังสือมาตลอด…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ที่ 1 ไม่
“ รู้สึกดีใจมากเลยครับ ภูมิใจที่ความพยายามที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จ ที่เลือกเรียนที่นี่เพราะที่นี่ทำให้ฟิสิกส์เป็นเรื่องง่าย และสามารถทำโจทย์ได้เร็วขึ้นมาก…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ รู้สึกดีใจมากครับ และต้องขอขอบคุณแอพพลายด์ฟิสิกส์มาก ๆ ครับที่สอนผมและทำให้ผมได้คะแนนฟิสิกส์เกิน…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ รู้สึกดีมาก ๆ ที่ทำฟิสิกส์ได้เยอะ ผมเริ่มเรียนที่นี่มาตั้งแต่ตอน…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ที่ 1 ไม่
“ รู้สึกดีใจมากค่ะ ช่วงสอบตั้งใจกับฟิสิกส์มาก ผลที่ออกมาก็ได้คะแนนดีมากกว่าที่คิดไว้มากเลยค่ะ รู้สึกภูมิใจมาก…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ รู้สึกว่าที่พยายามเตรียมตัวมาไม่สูญเสียเปล่า ตอนเห็นคะแนนรู้สึกดีใจมาก มาเรียนตอน ม.5…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สารวิทยา
 • สอบติด คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า** เพศชาย
 • ที่ 1 ไม่
“ รู้สึกดีใจมาก ๆ ครับ ที่คะแนนออกมาเกินที่คาดไว้…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
“ได้พิสูจน์ว่าทำได้ และได้ในวิชาที่รักคะแนนดี ที่เลือกเรียนที่นี่เพราะได้รับคำแนะนำมาจากเพื่อน ครับ ประทับใจที่อาจารย์สอนเข้าได้ง่าย…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โควต้า)
 • ที่ 1 ไม่