92
ณัฐภัทร มหาสังข์
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“ที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ สอนเนื้อหาที่สรุปและนำไปประยุกต์กับโจทย์ได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นการสรุปความคิดกว่าการเรียนที่โรงเรียนมาก ผมเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้น ม.3…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เซนต์คาเบรียล
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
ธนกฤต รุจิรพิสิฐ
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“ ผมเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ครับ ผมเรียนมาหลายที่ แต่ประทับใจการสอนของ อาจารย์ประกิตเผ่ามากที่สุดครับ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
แพรวา พันธุ์ปัทมา
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
”รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆกับสิ่งที่เราพยายามทำไป พี่ชายเคยเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ แล้วบอกว่าที่นี่สอนดีมาก ก็เลยลองมาเรียนที่นี่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
ภาสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
.”ตื่นเต้นและดีใจสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ มีผู้ปกครองรุ่นพี่แนะนำมาครับพอได้มาเรียนก็ชอบวิธีการสอนของอาจารย์ครับ สนุก มีโจทย์เยอะและทำข้อสอบได้จริงครับ ผมเรียนตั้งแต่ชั้น…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
สุญาดา ตริยเจริญ
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
.”อาจารย์เผ่าสอนให้ทำโจทย์ เน้นโจทย์เวลาโดนหลอกหรือทำผิด อ.เผ่าก็จะสอนเทคนิค ย้ำจุดที่จะโดนหลอก ทำให้เราจำได้…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมพัฒนาการ
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
ชวนากร ประดุจพงษ์เพ็ชร์
จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
.” ผมเรียนที่นี่เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง สังเกตว่าเด็กที่ได้คะแนนเต็ม 100 หรือคะแนนสูงๆ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน หล่มสักวิทยาคม
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 58
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
กษิดิศ ลออกาญจนกุล
จากการสอบ 7 วิชาสามัญปี 57
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“ ตอนแรกเพื่อนผมลองชวนให้มาเรียนเรียนดู พอเรียนๆ ไปก็รู้สึกว่าชอบ สอนสนุก…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เซนต์คาเบรียล
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญปี 57
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
92
สรัลชนา วัฒนะโรจน์ภิญโญ
จากการสอบ 7 วิชาสามัญปี 57
ฟิสิกส์ได้ 92 คะแนน
“ได้ยินจากเพื่อนๆว่าที่นี่สอนดี เป็นระบบ เข้าใจง่าย เมื่อได้มาลองเรียนก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ เรียนมาตั้งแต่อยู่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 7 วิชาสามัญปี 57
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 92
 • ที่ 1 ไม่
90
ภาคภูมิ ตั้งดำรงธรรม
รับตรง จุฬาฯ
ฟิสิกส์ได้ 90 คะแนน
“ ชอบในสไตล์การสอนของแอพพลายด์ที่มีการสอนอย่างเป็นระบบ เรียนมาตั้งแต่ ม.4 รู้สึกประทับใจการสอนและความเอาใจใส่ของอาจารย์เผ่า…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ รับตรง จุฬาฯ
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 90
 • ที่ 1 ไม่