ได้ที่ 1 ในการสอบรับตรง กสพท. ปี 2559
“หนูเริ่มเรียนแอพพลายด์ฟิสิกส์ ตั้งแต่ ชั้น ม. 2…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ ได้ที่ 1 ในการสอบรับตรง กสพท. ปี 2559
 • ที่ 1 ใช่
100
ธฤต ตั้งกิจวนิชกุล
ได้ทุน Geophysics ที่สหรัฐอเมริกา
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ผมเรียนที่นี่ ตั้งแต่ ม. ต้นครับ ประทับใจในรูปแบบการสอนที่มีโจทย์ให้ทำทันที…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ ได้ทุน Geophysics ที่สหรัฐอเมริกา
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
96
ปณิธย์ วัฒนาอาษากิจ
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ
ฟิสิกส์ได้ 96 คะแนน
“ผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้น ม.4 ตอนอยู่ที่เตรียมอุดมครับ ผมเลือกเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 96
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“เรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ ตั้งแต่ชั้น ม.ต้น จนถึงคอร์สตะลุยโจทย์ รู้สึกประทับใจในการสอนของอาจารย์ประกิตเผ่ามากๆคะ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“ผมเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้น ม.5 ครับ รู้สึกเสียดายน่าจะเรียนที่นี่ก่อนหน้านี้ เรียนแล้วรู้สึกประทับใจมากครับ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“ผมเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.4 เทอม 1 เลือกเรียนที่นี่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“มีพี่แนะนำให้มาเรียนตั้งแต่ ม. 4 พอเรียนแล้วรู้สึกชอบสไตล์การสอนของ อ.ประกิตเผ่า…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน ราชวินิตบางแก้ว
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 “ผมเรียนตั้งแต่ชั้น ม.4 เทอม 1 ครับ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เทพศิรินทร์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“หนูเรียนมาตั้งแต่ชั้น ม. ต้นคะ อาจารย์สอนเข้าใจง่าย สรุปหลักเฉพาะที่สำคัญ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่