จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“หนูเรียนที่แอพพลายด์เพราะมีเพื่อนแนะนำมาว่าที่นี่สอนดีคะ หนูมาเรียนตอนอยู่ชั้น ม.6 อ.เผ่าน่ารัก สอนดี…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“เรียนตั้งแต่ คอร์ส ม.4 จนถึงคอร์ส ENTRANCE…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
(โควต้า) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้น ม.4 ก็พัฒนาเกรดที่โรงเรียนได้ดีมาก จากเกรด 2…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สอบติด (โควต้า) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิธีการสอบ (โควต้า) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“หนูเรียนที่นี่ ตั้งแต่ชั้น ม.4 คะ รู้สึกประทับใจระบบ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน ราชินี
 • สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 “แอพพลายด์ฟิสิกส์ สอนเข้าใจง่าย อ.เผ่าสอนสนุกและเข้าใจ บางข้อที่ดูเหมือนยาก แต่พอ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“คุณแม่แนะนำให้ผมมาเรียนที่นี่ครับ ผมเรียนตั้งแต่ชั้น ม.5 ครับ รู้สึกประทับใจอาจารย์ที่สอนและอธิบายตัวอย่างได้เข้าใจดี…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
“มาเรียนที่นี่ เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง เคยเรียนตอน ม.ต้น แล้วก็รู้สึกว่าเนื้อหาที่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิธีการสอบ จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
 • ที่ 1 ไม่
(รับตรง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“เพื่อนแนะนำให้มาเรียนคะ และเพื่อนที่แนะนำที่นี่ ก็สอบติดคณะทันตะจุฬา หนูมาเรียนคอร์สเอนทรานซ์ เสียดายถ้าหนูมาเรียนที่นี่ตั้งแต่คอร์สพื้นฐานตั้งแต่แรก…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มาแตร์เดอี
 • สอบติด (รับตรง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิธีการสอบ (รับตรง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ที่ 1 ไม่
100
วัชระ ศรวณีย์
ทุน KING, ที่ 1 คณะแพทย์ จุฬาฯ
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“รู้สึกดีใจมากครับและภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้ครับ ผมมาเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์เพราะรุ่นพี่แนะนำว่าที่นี่สอนเข้าใจ และสอนสนุก ทำให้เราชอบวิชาฟิสิกส์ ก็เลยมาเรียนที่นี่ตั้งแต่อยู่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด ได้รับทุน KING และเป็นที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบ ทุน KING, ที่ 1 คณะแพทย์ จุฬาฯ
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ใช่