หนูเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.4 เทอม 1 เลยค่ะ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน ระยองวิทยาคม
 • สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
“หนูเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.4 ชอบที่ที่นี่มีโจทย์หลายๆแบบ หลายๆข้อ ทำให้เวลาตอนหนูสอบเลยไม่ตื่นเต้นเพราะเคยเจอมาแล้ว…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
“ผมเรียนที่แอพพลายด์ตั้งแต่ ม.ต้นครับ ที่นี่มีโจทย์เยอะ ทำให้ผมเข้าใจไปพร้อมๆกับเหตุผล อยากให้น้องๆทำให้เต็มที่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน หอวัง
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ผมเรียนที่นี่ตั้งแต่ขึ้น ม.ปลายเพราะมีรุ่นพี่แนะนำมาว่าอาจารย์เผ่าสอนดี รู้สึกประทับใจในการสอนของอาจารย์มากๆ เป็นเอกลักษณ์ วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีน้ำหนักคะแนนมากดั้งนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญไม่แพ้วิชาอื่นๆ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เซนต์คาเบรียล
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ผมเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.4 ที่นี่สอนดี เมื่อเรียนแล้วรู้สึกว่าฟิสิกส์ไม่ได้อยากอย่างที่ติด ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจขึ้นเวลาผมทำข้อสอบทั้งในโรงเรียนและระดับประเทศ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“มีรุ่นพี่แนะนำมาว่าที่นี่สอนดี เขาใจง่าย เมื่อผมได้มาเรียนก็รู้สึกว่าที่นี่สอนดีอย่างที่เค้าว่าจริงๆครับ ประทับใจการสอนของอาจารย์มากๆ อาจารย์ทั้งสอนดีทั้งเป็นกันเอง…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ 1 ไม่
“เลือกเรียนที่นี่เพราะมีเพื่อนๆแนะนำมาว่าที่นี่สอนดีค่ะ อาจารย์สอนเข้าใจ ใช้ทุกนาทีได้คุ้มค่ากับการเรียน และตรงเวลาทุกครั้ง อาจารย์เผ่าทำให้หนูเข้าใจฟิสิกส์มากขึ้นและรักในวิชานี้มากขึ้นค่ะ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“ผมเลือกมาเรียนที่นี่เพราะเพื่อนแนะนำมา และรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนเองก็เรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์เช่นเดียวกัน และผมก็ไม่ผิดหวังจริงๆที่เรียนที่นี่ ผมประทับใจสไตล์การสอนของอาจารย์เผ่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว หนังสือก็ดีมากๆ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่
“มาเรียนที่นี่เพราะมีเพื่อนแนะนำมาค่ะ ประทับใจในการสอนของหมอเผ่าที่สอนเข้าใจง่าย การสอนของอาจารย์สอนให้ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ง่ายขึ้นสำหรับหนู และอาจารย์ก็น่ารักกับนักเรียนทุกๆคนค่ะ หนังสือที่รูปเล่มสวยงาม…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ 1 ไม่