100
ณัชพล สอตระกูล
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ รู้สึกดีใจมากครับ ที่ทำให้พ่อแม่และตัวเองภูมิใจ เป็นความสำเร็จที่มีค่ามากสำหรับผมครับ ผมมาเรียนที่แอพลายด์ฟิสิกส์เพราะเพื่อนบอกว่าสอนดี…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
กร ฉัตรชาตรี
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ ดีใจมากครับที่สามารถทำคะแนนได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ผมเลือกเรียนที่ APPLIED PHYSICS…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
ภคอร ศุภมงคล
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ ดีใจและสบายใจมากค่ะ ที่ทำสิ่งที่หวังไว้ให้ประสบความสำเร็จ ได้ทำให้พ่อแม่และคนรอบข้างภูมิใจ หนูเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์เพราะเพื่อนๆแนะนำ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
ยศพนธ์ ใจสาร
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ ดีใจมากครับ เพราะเคยรู้สึกไม่ค่อยชอบฟิสิกส์มาก่อน จะถือว่าไม่ชอบที่สุดในบรรดาวิชาสายวิทย์เลยก็ว่าได้ ก็รู้สึกตกใจเหมือนกันที่สอบได้คะแนนดี…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
สิรภพ ฤทธิ์วิรุฬห์
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ รู้สึกภูมิใจในความสำเร็จนี้มาก ๆ ครับ ที่ได้ทำตามสิ่งที่วาดไว้…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
สวิช ประสบชัยสุริยะ
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ ดีใจมากครับ ที่ไม่พลาดในการสอบครั้งนี้ ผมเริ่มเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.ต้น…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
ไตรรัตน์ สัมปทานุกูล
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ ดีใจมากครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมีวิชาที่ได้เต็มในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผมภูมิใจในตัวเองและรู้สึกขอบคุณสถาบัน APPLIED PHYSICS…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
วีรวิชญ์ โสภณอริยวงศ์
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ รู้สึกดีใจที่ได้ฟิสิกส์ 100 คะแนนเต็มครับ คุ้มค่ากับการอ่านหนังสือ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
ณิชนันท์ กิจเลิศบรรจง
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ เริ่มเรียนที่ APPLIED PHYSICS มาตั้งแต่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่