หมายเหตุ:

ระบบ iSLS เป็นการเรียนแบบส่วนตัวผ่านเครื่อง computer จะเรียนได้เฉพาะสาขา พญาไท,งามวงศ์วาน และ วงเวียนใหญ่
ระบบ Aurum เป็นการเรียนแบบส่วนตัวผ่านเครื่อง computer จะเรียนได้ที่ เคมี อ.อุ๊ สาขาบางกะปิ,วิสุทธิกษัตริย์,ศรีนครินทร์,รังสิต และสาขาต่างจังหวัด