คำแนะนำในการสมัครเรียน คอร์สตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 7 วิชาสามัญและรับตรง (คอร์สเข้าแพทย์)

         เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่ผ่านคอร์ส ENTRANCE มาแล้ว และต้องต้องการสอบเข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ข้อสอบที่ใช้เป็นข้อสอบฟิสิกส์จากการสอบ 7 วิชาสามัญ และข้อสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ