คำแนะนำในการสมัครเรียนคอร์สฟิสิกส์พื้นฐานวิศวกรรม

เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่ผ่านคอร์ส ENTRANCE มาแล้ว และต้องการสอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสอนสรุปเนื้อหาที่ควรรู้เพิ่มเติม, การมองภาพฉาย (3มิติ), ฯลฯ ข้อสอบที่ใช้ประกอบการสอนจะเป็นข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม, PAT-3, ย้อนหลังประมาณ 10 พ.ศ.