คำแนะนำในการสมัครเรียนคอร์สฟิสิกส์ ม.5 และฟิสิกส์ ม.6

  1. เนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 ประกอบด้วย กลุ่มคลื่นและกลุ่มไฟฟ้า ส่วนฟิสิกส์ ม.6 ประกอบด้วยกลุ่มของแข็ง ของเหลว แก๊ส และกลุ่มฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์

  2. เนื่องจากนักเรียนต้องสอบ GAT/PAT และรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในช่วงกลางปีของการเรียนชั้น ม.6 นั่นหมายความว่านักเรียนต้องเรียนจบเนื้อหาทั้ง ม.5 และ ม.6 ภายในชั้น ม.5 เทอมปลาย และเรียนคอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE/ADMISSION ในช่วงปิดเทอม มีนาคม-เมษายน และเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ 7 วิชาสามัญ และรับตรง หรือ คอร์สพื้นฐานวิศวกรรมในช่วงเปิดเทอมพฤษภาคม

  3. สรุปเนื้อหาที่นักเรียน ม.5 ควรเรียนให้จบ