คำแนะนำในการสมัครเรียนคอร์ส ENTRANCE/ADMISSION/รับตรง

คอร์ส ENTRANCE (คอร์สเข้ามหาวิทยาลัย)        

         สอนทบทวนเนื้อหาทุกบทที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมตัวอย่างข้อสอบ PAT-2 และข้อสอบ ENTRANCE ย้อนหลังกว่า 25 พศ. นักเรียนที่ขึ้น ม.6 ทุกคนควรสมัครเรียนคอร์สนี้และควรเรียนในช่วงปิดเทอม มีนาคม-เมษายน หรือเปิดเทอมพฤษภาคม