คำแนะนำในการสมัครเรียนคอร์ส GAT เชื่อมโยงและความถนัดทางแพทย์

วิธีการเรียนการสอนวิชา GAT เชื่อมโยง (ความถนัดทั่วไป)  By  ดร.ป๋อม

 

 ‘Back to The Basic’ เป็นวิธีการสอนแบบเน้นความเข้าใจของผู้เรียน โดยเริ่มจากพื้นฐานหัวใจวิชา GAT คือ การเข้าใจสัญลักษณ์ ซึ่งได้จัดทำอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการเรียนหรือฝึกทำล่วงหน้า เสริมด้วยโจทย์ดัดแปลงจากข้อสอบจริงจาก สทศ. เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ชี้จุดที่อาจถูกหลอกจากแนวข้อสอบจริง

        นอกจากนี้รูปแบบของตำราก็ปรับเพื่อเน้นความเข้าใจของผู้เรียน (อ่านซ้าย, ตอบขวา) เห็นความเชื่อมโยงทั้งหมดในหน้ากระดาษเพียง 1 คู่ ซึ่งไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อน ทำให้เรียนรู้เร็ว  จับหลักง่าย เปรียบเทียบระหว่างโจทย์ข้อต่างๆ ได้ง่าย โดยเน้นเรื่องโครงข้อสอบ และเทคนิคการออกข้อสอบที่นักเรียนต้องเข้าใจและสรุปเปรียบเทียบกลเม็ดข้อสอบหลังเรียนจบอีกครั้ง ดังนั้นผู้เรียน จะเคลียร์  คัท ชัดเจนในทุกประเด็นที่สงสัยในการทำข้อสอบวิชา GAT เชื่อมโยง พร้อมทั้ง update แนวข้อสอบใหม่ทุกปี ดังนั้นคะแนนเต็ม 150 ในวิชา GAT เชื่อมโยงจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

 วิชาความถนัดทางแพทย์ (วิชาเฉพาะแพทย์)

 

เป็นที่ทราบกันว่าวิชาความถนัดแพทย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ควรจะต้องได้เต็ม เพื่อให้เลือกคณะแพทย์และทันตแพทย์ได้ ก็คือ ส่วนแรกที่เป็น GAT  แพทย์ ซึ่งยากกว่า GAT เชื่อมโยง พอสมควร ที่ Applied physics  เรานำเสนอ Course ความถนัดแพทย์ by  ดร. ป๋อม ซึ่งจะเน้นการทำ GAT แพทย์ให้ได้เต็ม 100 คะแนน โดยเน้นพื้นฐานในการเรียนการสอนแบบ  Back To The Basic  จากวิชา GAT เชื่อมโยง และนำมาต่อยอดด้วยโจทย์แนวคล้ายจริงของ กสพท. พร้อมสรุปกลเม็ดที่แตกต่างออกไปของโจทย์ GAT แพทย์ของ กสพท. ดังนั้นนักเรียนที่ได้ผ่าน Course GAT เชื่อมโยงและมาเรียนต่อ GATแพทย์มีโอกาสสูงมากที่จะได้คะแนนเต็มวิชานี้

ส่วนที่สองของ Course ความถนัดแพทย์ by  ดร.ป๋อม คือ วิชาจริยธรรมแพทย์ หรือที่เรียกกันว่า EQ นั้น นักเรียนจะได้รับการสรุปแนวข้อสอบและหลักการทำ โดย ดร. ป๋อม ซึ่งมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนแพทย์มากว่า 20  ปี นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงและหลักการที่ใช้ได้จริงในชีวิตนักศึกษาและชีวิตแพทย์ ทำให้ง่ายต่อการทำข้อสอบซึ่งเป็นโจทย์แนวประยุกต์จากชีวิตจริงนั่นเอง นักเรียนที่ผ่าน Course นี้ควรจะได้คะแนนส่วนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างชัดเจน (วิชานี้ไม่มีผู้ได้คะแนนเต็มมาก่อน)

ประกอบกับส่วนที่สาม คือ โจทย์แนววัด IQ  หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น แม้ไม่เคยมีผู้ใดได้คะแนนเต็มมาก่อนเช่นเดียวกัน แต่ Course ความถนัดแพทย์ by  ดร.ป๋อม ก็ได้รวบรวมแนวข้อสอบคล้ายจริงมาอย่างครบถ้วน พร้อมสรุปแนวคิดและการวางแผนทำข้อสอบ โดยเชื่อมั่นว่าจะทำให้ผู้เรียนได้คะแนนสูงกว่าคนส่วนใหญ่อย่างชัดเจน ดังนั้น นักเรียนที่ได้เรียนครบทั้งสามส่วนควรจะได้คะแนนรวมวิชาถนัดแพทย์ตั้งแต่ 210 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน) เพื่อให้เราสามารถเลือกคณะที่เราต้องการได้อย่างมั่นใจ