ทำไมต้องเลือกเรียน APPLIED PHYSICS?

1. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนยอดเยี่ยม

ที่ผ่านการเรียนจาก APPLIED PHYSICS ได้คะแนนสอบฟิสิกส์เต็ม 100% ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีสถาบันใดสามารถทำได้ 

2. หลักสูตรมีการพัฒนาต่อเนื่อง

หลักสูตรของ APPLIED PHYSICS มีการใช้งานมานานเกือบ 40 ปี ตั้งแต่สมัย อ.ช่วง ทมทิตชงค์ (ครูฟิสิกส์ดีเด่น, ครูฟิสิกส์ห้องคิงส์ รร.เตรียมอุดมศึกษา) ต่อมาถึงรุ่น นพ.ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ ยังมีการพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา และมีการเปลี่ยนหนังสือให้โจทย์ UPDATE ทุก 2 ปี ทุกคอร์สการสอน

3. ผลสำรวจดีเยี่ยม

ทุกครั้งที่มีการสำรวจข้อมูลความนิยมของนักเรียนโดยโพลที่มีชื่อเสียง  APPLIED PHYSICS  ได้เป็น  “สถาบันกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1” ทุกครั้ง เช่น โพลจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 รายการ TOP TEN, นิตยสาร  TOP TEN THAILAND NEWS, สวนดุสิตโพล,สกู๊ปหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

4. นักเรียนมาเรียนเพราะคุณภาพไม่ใช่มาเพราะการโฆษณาชวนเชื่อ

ความสำเร็จจากศิษย์รุ่นก่อนๆ มีการบอกต่อๆกันจนถึงรุ่นน้อง โดยไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อ

5. อาจารย์มีคุณภาพ

นพ.ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ (สอนวิชาฟิสิกส์) ได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆมากมาย เช่น

 • “โล่เกียรติยศฐานะผู้ทำประโยชน์ต่อมูลนิธิโครงการหลวง” จาก หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
 • “โล่เกียรติยศบุคคลต้นแบบของสังคมในฐานะพ่อพิมพ์ของชาติ” จาก พล.อ.วิโรจน์  แสงสนิท  
 • “โล่เกียรติคุณครอบครัวธรรมชาติดีเด่น” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ศาสตราจารย์ประภาสน์ อวยชัย เป็นผู้มอบโล่
 • “โล่เกียรติยศผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม” จาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ ดร.สิริกร มณีรินทร์


 


 ศ. ดร. นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ (สอนวิชา GAT เชื่อมโยงและความถนัดทางแพทย์)

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2534
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2535
 • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2537
 • Clinical Research Fellow in Gastric Cancer, Nippon Medical School (NMS), Tokyo, Japan พ.ศ.2539
 • Certificate in Gastroenterological Endoscopy Society (JGES), Japan พ.ศ. 2539
 • Diploma of the Imperial College of Science, Technology and Medicine University of London, London, UK พ.ศ. 2545
 • MSc in Surgical Science, Faculty of Medicine, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, London, UK พ.ศ. 2545
 • Certificate in Clinical Fellowship in Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Division of Surgery, Anaesthetics and Intensive Care, Department of Surgical Oncology and Technology, Hammersmith Hospital, London, UK พ.ศ. 2545
 • PhD (Molecular Medicine), Leeds Institue of Molecular Medicine (LIMM), Faculty of Medicine and Health, University of Leeds, Leeds, UK พ.ศ. 2551
 • Diploma in Medical School Executive (MSE), Consortium of Thai Medical School (กสพท.) Bangkok, Thailand พ.ศ. 2553
 • University Diploma in Laparoscopic Surgery, University of Strasbourg, Strasbourg, France พ.ศ. 2554
 • อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2538
 • คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549
 • หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิจัย, กรรมการ Patient Safety, กรรมการจัดสอบ MRCS (Edinburgh) และกรรมการกำกับดูแลแพทย์ประจำบ้าน ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตรจารย์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรศาสนา