100
กรภัทร์ โมระเสริฐ
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ ตอน ม.ต้น ผมเรียนฟิสิกส์ไม่เข้าใจเลยครับ เหมือนไปนั่งจดเฉลยและท่องสูตรตลอด…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน หอวัง
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
ชัยภัทร์ ปลื้มจิตติกุล
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ รู้สึกภูมิใจที่สามารถนำความรู้ที่เรียนมาตลอด 3 ปี มาประยุกต์ใช้ในการสอบจนได้ฟิสิกส์…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
ธฤต ปิยะวรรณรัตน์
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ ดีใจที่ประสบความสำเร็จจากการอ่านหนังสือและเรียนพิเศษทำให้รู้สึกคุ้มค่ากับความพยายามที่ใส่ลงไป ที่ผมเลือกเรียนที่ APPLIED PHYSICS…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
วรวิช เพชรเฟื่องฟ้า
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ ดีใจมากครับ เพราะผมซิ่วมาตั้ง 2 ครั้ง…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
กอบธรรม พิริยะนนท์ธนา
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากครับ ที่สอบได้คะแนนถึงคณะแพทยศาสตร์ จะได้เป็นหมอตามความฝัน รักษาประชาชน…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
ธนพงษ์ บุณยะนิวาศ
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ ดีใจครับ ผมได้อ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนแล้วรู้สึกว่าอาจารย์ออกโจทย์ได้ซับซ้อนและอธิบายได้ละเอียด และเห็นตัวอย่างที่เพื่อนๆ ที่ประสบความสำเร็จ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
ธีรภัทร เหรัญญิกานนท์
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ รู้สึกดีใจที่สามารถเดินตามความฝันของตัวเองได้ ผมเลือกเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์เพราะที่นี่สอนให้เราเข้าใจ การเฉลยโจทย์เป็นขั้นตอนดีมาก ผมมาเรียนตั้งแต่อยู่ชั้น…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
กฤติยา ฐิตะเมธากุล
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ ดีใจค่ะ เพราะใช้เวลาอ่านฟิสิกส์มากกว่าวิชาอื่น ๆ คิดว่าคุ้มค่ากับเวลาและความพยายามค่ะ…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน สตรีวิทยา
 • สอบติด รอประกาศผล
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
100
ประภัสสร นำไพศาล
ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน
“ รู้สึกงงๆ ไม่คิดว่าจะได้ แต่ก็ดีใจมากค่ะ มาเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่…

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • สอบติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คะแนนฟิสิกส์ได้ 100
 • ที่ 1 ไม่
หน้า 1 จาก 23