ธฤต ตั้งกิจวนิชกุล

“ผมเรียนที่นี่  ตั้งแต่  ม. ต้นครับ  ประทับใจในรูปแบบการสอนที่มีโจทย์ให้ทำทันที  ทำให้เข้าใจจริงๆ หรือเปล่า รวมถึงคำแนะนำและข้อคิดดีๆ ที่อาจารย์แทรกไว้ในคาบเรียนด้วยครับ  ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งอาจารย์ช่วงและอาจารย์ประกิตเผ่ามากครับ ทำให้ผมมีความสุขกับการเรียนวิชาฟิสิกส์  อาจารย์พูดเสมอว่าฟิสิกส์ง่ายนะ ทำให้เราคิดว่าเราต้องทำให้ได้ครับ เป็นแรงบันดาลใจที่ดีครับ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา
  • สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิธีการสอบ: ได้ทุน Geophysics ที่สหรัฐอเมริกา
  • คะแนนฟิสิกส์ได้: 100
  • ที่ 1: ไม่