ปณิธย์ วัฒนาอาษากิจ

“ผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้น ม.4 ตอนอยู่ที่เตรียมอุดมครับ ผมเลือกเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์  เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง  ครูก็มีประสบการณ์การสอนมาหลายปี  สามารถสอนวิชาฟิสิกส์  ที่มีความยากให้เข้าใจง่าย  หนังสือเรียนมีการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ  ทำให้กลับมาอ่านทบทวนได้ง่าย ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์  ที่ทำให้ผมซึ่งตอนแรกไม่เก่งวิชาฟิสิกส์  ให้สามารถทำคะแนนในการสอบวิชาสามัญฟิสิกส์ได้มาก  และทำให้ความฝันที่ผมอยากเป็นหมอเป็นจริง”

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา
  • สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิธีการสอบ: จากการสอบ 9 วิชาสามัญ
  • คะแนนฟิสิกส์ได้: 96
  • ที่ 1: ไม่