เจตสุดา พฤกษ์ธนากุล

“เรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์  ตั้งแต่ชั้น ม.ต้น จนถึงคอร์สตะลุยโจทย์ รู้สึกประทับใจในการสอนของอาจารย์ประกิตเผ่ามากๆคะ  สอนให้เข้าใจง่าย คิดอย่างเป็นขั้นตอนคะ ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นตรงที่โจทย์ของแอพพลายด์ฟิสิกส์จะเป็นโจทย์จริงทั้งหมดที่อาจารย์คัดเลือกมาแล้ว จึงกำลังดีไม่มากไป  ไม่น้อยไป  หนูขอขอบคุณอาจารย์ที่ตั้งใจสอนทุกครั้งและหาโจทย์ดีๆมาให้ทำ  โจทย์ของอาจารย์ช่วยหนูได้มากจริงๆคะ ทำให้หนูสอบได้คะแนนดีมากคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา
  • สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิธีการสอบ: จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
  • ที่ 1: ไม่