ชยุตม์ทัศน์ ธนไทยภักดี

“ผมเรียนที่นี่ตั้งแต่   ม.4  เทอม  1  เลือกเรียนที่นี่  เพราะเป็นสถาบันที่สอนมานาน  มีชื่อเสียงครับ  ผมประทับใจการสอนของอาจารย์ที่เน้นจุดสำคัญ  จุดที่โจทย์จะหลอกให้เราระวัง  จะได้ไม่ทำผิดอีกในห้องสอบ  ผมขอบคุณอาจารย์ที่ตั้งใจทำการสอนให้ออกมาเข้าใจง่ายที่สุด  และขอขอบคุณที่ทำให้ผมได้สอบเข้าในคณะที่ต้องการ ขอบคุณจริงๆครับ” 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา
  • สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิธีการสอบ: จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
  • ที่ 1: ไม่