นลินี รุจิตานนท์

“มีพี่แนะนำให้มาเรียนตั้งแต่ ม. 4 พอเรียนแล้วรู้สึกชอบสไตล์การสอนของ อ.ประกิตเผ่า และ ม.6 หนูเลือกเรียนคอร์ส GAT และความถนัดแพทย์  ของ อ. ประกิตพันธุ์ด้วยคะ อาจารย์มีแบบฝึกหัดให้ทำค่อนข้างเยอะ แล้วเฉลยอธิบายทุกข้อคะ ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากคะที่สอนทั้งความรู้ฟิสิกส์และจริยธรรมแพทย์ที่ดีมากๆคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • โรงเรียน: ราชวินิตบางแก้ว
  • สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิธีการสอบ: จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
  • ที่ 1: ไม่