คณาธิป เลิศสัจญาณ

 “ผมเรียนตั้งแต่ชั้น ม.4 เทอม 1 ครับ  รู้สึกประทับใจในการสอนของ อ.เผ่า  ที่สอนเน้นความเข้าใจ  ถ้าเข้าใจเนื้อหาจริงๆ  เราจะประยุกต์ทำข้อสอบได้ทุกข้อครับ  ผมชอบหนังสือที่นี่มากๆครับ มีแต่เนื้อหาเน้นๆไม่มีน้ำ  ทำให้ทบทวนได้ง่ายและรวดเร็ว  ผมอยากจะแนะนำน้องๆให้วางแผนการเรียนดีๆ  แบ่งเวลาดีๆ  ตั้งใจทบทวนบทเรียนให้ดี  และขอขอบคุณ  อ.ช่วง  อ. เผ่ามากครับ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • โรงเรียน: เทพศิรินทร์
  • สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิธีการสอบ: จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
  • ที่ 1: ไม่