ณัฐณิชา สนั่นพานิชกุล

 “หนูเรียนมาตั้งแต่ชั้น ม. ต้นคะ  อาจารย์สอนเข้าใจง่าย  สรุปหลักเฉพาะที่สำคัญ  และมีโจทย์ให้ทำเยอะ ทำให้เข้าใจง่ายและประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือไปได้มากคะ  เรียนที่นี่แล้วไม่เคยคิดที่จะเรียนที่อื่นคะ  อาจารย์มีวีดีโอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้ดู เลิกตรงเวลาดีคะ   ขอบคุณอาจารย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของหนูคะ  และขอบคุณพี่ๆที่แอพพลายด์ที่ดูแลเป็นอย่างดีคะ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • โรงเรียน: มหิดลวิทยานุสรณ์
  • สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิธีการสอบ: จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 59
  • ที่ 1: ไม่