ธนพงษ์ บุณยะนิวาศ

“ ดีใจครับ ผมได้อ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนแล้วรู้สึกว่าอาจารย์ออกโจทย์ได้ซับซ้อนและอธิบายได้ละเอียด และเห็นตัวอย่างที่เพื่อนๆ ที่ประสบความสำเร็จ จึงเลือกเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ครับ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ปิดเทอม ม.4 ประทับใจในความทุ่มเทของอาจารย์มากครับ ในส่วนคอร์สตะลุยโจทย์ อาจารย์เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อและเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยหลังคาบเรียน อาจารย์สามารถอธิบายให้นักเรียนเห็นภาพและมีเทคนิคในการจำด้วย ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ผมมีวันนี้ครับ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา
  • สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คะแนนฟิสิกส์ได้: 100
  • ที่ 1: ไม่