ธีรภัทร เหรัญญิกานนท์

“  รู้สึกดีใจที่สามารถเดินตามความฝันของตัวเองได้ ผมเลือกเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์เพราะที่นี่สอนให้เราเข้าใจ การเฉลยโจทย์เป็นขั้นตอนดีมาก ผมมาเรียนตั้งแต่อยู่ชั้น ม.3 ชอบการสรุปมากครับ รู้สึกอ่านน้อยแต่ได้ผลเยอะ สิ่งที่แอพพลายด์ต่างจากที่อื่นคือสอนให้เราเข้าใจได้ง่ายๆ ส่วนเคล็ดลับที่ทำให้ผมเรียนวิชาฟิสิกส์ได้ดีคือ อ่านพิสูจน์ที่มาของแต่ละเรื่องในฟิสิกส์ มันช่วยให้เราแทบไม่ต้องจำเนื้อหาเลย สำหรับน้อง ๆ ที่จะสอบปีหน้าขอให้เน้นวิชาที่ถ่วงน้ำหนักมาก ๆ ก่อน บริหารเวลาเรียนดี  ๆ เพราะปัญหาของคนส่วนใหญ่คือเรียนไม่ทัน ขอบคุณ อ.เผ่า ที่ทำให้ผมสามารถทำความฝันที่ยากให้สำเร็จครับ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • โรงเรียน: บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  • สอบติด: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • คะแนนฟิสิกส์ได้: 100
  • ที่ 1: ไม่