การสอบ ENTRANCE 14 ครั้ง มีนักเรียนสอบวิชาฟิสิกส์เต็ม 100%