ขั้นตอนการสมัครเรียนคอร์สสอนสดและ DVD เฉพาะที่สาขาพญาไท