สาขา APPLIED PHYSICS

สาขาในกรุงเทพฯ

สาขาพญาไท (สอนสดและDVD, iSLS)

ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

 เบอร์โทร.: 02-3060867-69
 วิธีเรียน: สอนสดและDVD, iSLS

สาขางามวงศ์วาน (iSLS)

21/74-78 (ตรงข้ามเดอะมอลล์) ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 เบอร์โทร.: 02-5807514-16
 วิธีเรียน: iSLS

สาขาวงเวียนใหญ่ (iSLS)

ห้อง 602 ซั้น 6 อาคาร แพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

 เบอร์โทร.: 02-4371518,02-4371519
 วิธีเรียน: iSLS

สาขาบางกะปิ (Aurum)

2991/64-65 โครงการวิสุทธานี ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว บางกะปิ กทม.10240

 เบอร์โทร.: 02-3701353-5
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาวิสุทธิกษัตริย์ (Aurum)

354/6 ถ.สาขาวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพรานถม เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

 เบอร์โทร.: 02-6292150-3
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาภาคเหนือ

สาขาเชียงราย (Aurum)

643/1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 เบอร์โทร.: 053-719955-7
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาเชียงใหม่ (Aurum)

5-5/4 ถ.ราชดำเนิน ซอย 7 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 เบอร์โทร.: 053-416505-7
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาลำปาง (Aurum)

138/69-72 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

 เบอร์โทร.: 054-221450,054-223850
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขานครราชสีมา (Aurum)

32/5 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 เบอร์โทร.: 044-268512-4
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาอุบลราชธานี (Aurum)

625 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

 เบอร์โทร.: 045-262435, 045-262937-8
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาร้อยเอ็ด (Aurum)

316/5 ถ.เทาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

 เบอร์โทร.: 043-526144-5
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาขอนแก่น (Aurum)

684/40 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 เบอร์โทร.: 043-225752, 043-225982, 043-225802
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาอุดรธานี (Aurum)

212/45 ถ.ข้างอำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 เบอร์โทร.: 042-329005-7
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาสกลนคร (Aurum)

1309/5 ถ.เพชรทอง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

 เบอร์โทร.: 042-732274-5
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาบุรีรัมย์ (Aurum)

465/1-4 หมู่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

 เบอร์โทร.: 044-621-759-9
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาภาคกลาง

สาขาพิษณุโลก (Aurum)

59 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

 เบอร์โทร.: 055-225096, 055-225281
 วิธีเรียน: Aurum

สาขานครสวรรค์ (Aurum)

255/5 หมู่ 10 ถ.มาตุลี 25 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

 เบอร์โทร.: 056-372455-7
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาภาคตะวันออก

สาขาชลบุรี (Aurum)

55/55 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

 เบอร์โทร.: 038-797450-1
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาระยอง (Aurum)

955 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

 เบอร์โทร.: 038-623523-5
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาฉะเชิงเทรา (Aurum)

ชั้น 4 อาคาร The Plaza Center ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

 เบอร์โทร.: (038)086585 ,(038)086573
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาภาคตะวันตก

สาขาราชบุรี (Aurum)

284 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

 เบอร์โทร.: 032-332754-7
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาภาคใต้

สาขาสุราษฎร์ธานี (Aurum)

359/32 ถ.ชนเกษม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

 เบอร์โทร.: 077-219255-7
 วิธีเรียน: Aurum

สาขานครศรีธรรมราช (Aurum)

55 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

 เบอร์โทร.: 075-431018, 075-431109, 075-342345
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาพัทลุง (Aurum)

103 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

 เบอร์โทร.: 074-615571-2
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาหาดใหญ่ (Aurum)

59/28-29 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 เบอร์โทร.: 074-346165,074-346265,074-346-665
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาตรัง (Aurum)

46/3-4 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

 เบอร์โทร.: 075-215359,075-215454,075-215575
 วิธีเรียน: Aurum

สาขาภูเก็ต (Aurum)

14 ถ.ชุมพร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

 เบอร์โทร.: 076-234814-6
 วิธีเรียน: Aurum