• เกี่ยวกับสถาบัน
  • คุยกับ อ.ช่วง
  • คุยกับ'จารย์เผ่า
  • คุยกับพี่หมอป๋อม
พี่หมอป๋อม
ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
'จารย์เผ่า
นพ.ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์

APPLIED PHYSICS

โรงเรียนกวดวิชา แอพพลายด์ฟิสิกส์

 

โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ เป็นโรงเรียนที่สอนวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะ เน้นการสอนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยยึดหลักปรัชญาการสอนว่า "วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาที่ใช้ความเข้าใจ ไม่ใช่ การท่องจำ" ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะได้รับการปูพื้นฐานวิชาฟิสิกส์อย่างเป็นระบบจากง่ายไปยาก ได้เห็นอุปกรณ์และสื่อการสอนที่ช่วยให้นักเรียน "เข้าใจ" วิชาฟิสิกส์ได้ง่ายขึ้น 

และเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาฟิสิกส์อย่างดีแล้ว โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ จะเริ่มให้ CONCEPTS ที่เข้มข้น FORMS การคำนวณที่รวดเร็ว ตลอดจนแนวข้อสอบ ENTRANCE โดยใช้ฐานข้อมูลจากข้อสอบ ENTRANCE ตั้งแต่ปี 2508 จนถึงปัจจุบัน ข้อสอบโควต้าทุกปี ข้อสอบ PRE- ENTRANCE ทุกแห่ง และทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน KING) ข้อสอบทุนก.พ. ตลอดจนข้อสอบโควต้าพิเศษของแพทย์ ข้อสอบ PRE- OLYMPIC ทุกปี จนถึงปีล่าสุดและข้อสอบทุกสถาบันการศึกษาที่พร้อมจะนำมาวิเคราะห์แนวทางการออกข้อสอบ ENTRANCE ของปีต่อไปอย่างแม่นยำที่สุด และจากผลงานการทุ่มเท แรงกาย และแรงใจ ให้กับการสอนนักเรียนอย่างเต็มที่

ตลอดเวลากว่า 30กว่าปีที่ ผ่านมา ลูกศิษย์จากโรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์สามารถทำ คะแนนได้ยอดเยี่ยม ในการสอบเอ็นทรานซ์ทุก ๆ ปี และจากการแนะนำต่อ ๆ กันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จากผู้ปกครองท่านหนึ่ง สู่ผู้ปกครอง อีกท่านหนึ่งทำให้ การเปิดรับสมัครแต่ละครั้ง จะมีนักเรียนมาสมัครเต็มห้องอย่างรวดเร็วทุกครั้ง ซึ่งการมาสมัครของนักเรียนนั้น สืบเนื่องมาจากทุกคนต้องการประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนศิษย์รุ่นพี่ที่เรียนจากโรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ ฟิสิกส์ทั้งสิ้น

นอกจากผลงานด้านการสอนแล้วศูนย์แอพพลายด์ฟิสิกส์ยังมีผลงานด้านสิ่งพิมพ์ วิชาการ จำนวนมาก โดยได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มแรก เมื่อปี พ.ศ. 2518 และได้จัดทำหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ สู่นักเรียนตลอดมา โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของเนื้อหา และ โจทย์ข้อสอบใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะหนังสือนั้น ได้จัดพิมพ์มาแล้วกว่า 80 เล่ม โดย 3 สำนักพิมพ์ สำหรับหลักสูตรใหม่ หนังสือคู่มือทุกเล่ม จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ไฮเอดพับลิชชิ่ง และ เป็นหนังสือฟิสิกส์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาที่จำหน่ายมากที่สุดตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปัจจุบัน

และนอกจากนั้น.. ความสำเร็จของนักเรียนรุ่นพี่ นับหมื่น..นับพันคน.. ที่ผ่านการเรียนจากโรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์..ยังสร้างพลังแห่งความศรัทธาแก่รุ่นน้อง.. ทุกครั้งที่โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์เปิดรับสมัครคอร์สใหม่.. จะมีนักเรียนจำนวนมากมารอสมัครเรียนตั้งแต่คืนก่อนวันเปิดรับสมัคร และล่าสุดทางโรงเรียนได้ปรับปรุงระบบการเรียน เป็นการเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 1 คน/1 เครื่อง นักเรียนสามารถเลือกบทเรียน จองเวลาเรียน จองเพิ่ม ยกเลิกการจองได้เองตามที่นักเรียนสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และในขณะเรียนนักเรียนสามารถเร่งความเร็วเดินหน้าในเนื้อหาที่ง่ายหรือกดถอยหลังเพื่อฟังซ้ำในเนื้อหาที่ยาก อีกทั้งโรงเรียนได้ร่วมมือกับโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ เคมี.อุ๊ เปิดการเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (AURUM) ที่สาขาบางกระปิ วิสุทธิกษัตริย์ และสาขาต่างจังหวัดทุกสาขาทั่วประเทศ 

 คลิกที่ภาพเพื่อเล่นวิดิโอ

ข้อคิดจาก อ. ช่วง ทมทิตชงค์

1 นักเรียนควรอ่านบทเรียนล่วงหน้าก่อนเรียนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

2 ทำโน้ตย่อทุกครั้งเวลาอ่านหรือเรียนในห้อง

3 ระบายสีที่โน๊ตย่อไว้เพราะสีมีส่วนช่วยให้ความจำดียิ่งขึ้นไป

4 จำสูตรได้ และใช้สูตรเป็น

5 เพิ่มประสบการณ์ทำแบบฝึกหัดจากหนังสือคู่มือเสริมเยอะๆ

 
 

'จารย์เผ่า
นพ.ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์

 VDO แนะนำการเรียน
ฟิสิกส์ ม.ต้น

คลิกที่ภาพเพื่อเล่นวิดิโอ

 VDO แนะนำการเรียน
ฟิสิกส์ ม.ปลาย

คลิกที่ภาพเพื่อเล่นวิดิโอ

รางวัลเกียรติยศ นพ.ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์


นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ อาจารย์จากโรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ รับโล่เกียรติยศจากท่านหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงในฐานะที่ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่มูลนิธิโครงการหลวง

นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ อาจารย์จากโรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ได้รับเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบของสังคม ในฐานะ "พ่อพิมพ์ของชาติ" และขึ้นรับรางวัลเกียรติยศ จากท่านพลเอก วิโรจน์ แสงสนิท

นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ อาจารย์จากโรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ รับโล่เกียรติยศจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ ดร.สิริกร มณีรินทร์ ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมโดยเผยแพร่ความรู้ทางสื่อโทรทัศน์ตลอดทั้งปี 2545 โดยไม่รับสิ่งของตอบแทน

พี่หมอป๋อม
ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์

 VDO แนะนำการเรียน
GAT เชื่อมโยง

คลิกที่ภาพเพื่อเล่นวิดิโอ

 VDO แนะนำการเรียน
ความถนัดทางแพทย์

คลิกที่ภาพเพื่อเล่นวิดิโอ

รางวัลเกียรติยศ ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์

SEP 2002
  • Dissertation Commendation MSc in Surgical Science Faculty of Medicine, Imperial College of Science, Technology and Medicine - University of London, UK
SEP 2001
  • Young Scientist Award XIVth International Workshop on Gastroduodenal Pathology & Helicobacter pylori - European Helicobacter pylori Study Group (EHPSG) Strasbourg, France
MAY 2001
  • Medical Educator of the Year Thammasat University Hospital Pathumthani, Thailand
JULY 2000
  • SB Award The 25th Annual Scientific Meeting Royal College of Surgeons of Thailand Chonburi, Thailand
JULY 1997
  • Young Surgeon investigator Award The 22nd Annual Scientific Meeting Royal College of Surgeons of Thailand Chonburi, Thailand
JAN 1996
  • Takeda Science Foundation Fellowship Award The 75th Annual Meeting Medical Association of Thailand Bangkok, Thailand