แนะนำอาจารย์ผู้สอน

Applied Physics Channel

รวมพลคนเก่งฟิสิกส์ ปี 60


รวมพลคนเก่งความถนัดแพทย์ ปี 60

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปจากงาน BORN TO BE A DOCTOR จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 60

แอพพลายด์ฟิสิกส์จัดพิธีมอบโล่และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ทำคะแนนวิชาฟิสิกส์ 92-100 คะแนนเต็ม จากการสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2560  ...