ชัยภัทร์ ปลื้มจิตติกุล

ชัยภัทร์ ปลื้มจิตติกุล|ชัยภัทร์ ปลื้มจิตติกุล.jpg

ราคา / price : 100.00

“ รู้สึกภูมิใจที่สามารถนำความรู้ที่เรียนมาตลอด 3 ปี มาประยุกต์ใช้ในการสอบจนได้ฟิสิกส์ 100 เต็ม ผมเลือกเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ เพราะมีรุ่นพี่บอกต่อ ๆกันมาว่า ที่นี่สอนเข้าใจง่าย ก็เลยลองมาเรียนตั้งแต่ ม.3 รู้สึกชอบในการสอนของอาจารย์เผ่าที่สามารถสอนได้ละเอียด เข้าใจง่าย เรียนรู้เรื่อง อาจารย์สามารถอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ เคล็ดลับในการเรียนของผมคือ พยายามเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ว่าเป็นวิชาแห่งเหตุและผล มีความตั้งใจอ่านหนังสือและเชื่อว่าอนาคตของเราเราเป็นคนกำหนดเอง ขอขอบคุณอาจารย์เผ่าที่ทำให้ผมได้ฟิสิกส์ 100 เต็ม อาจารย์เป็นกันเองมาก ใจดี ความสำเร็จของผมคือความสำเร็จของ APPLIED PHYSICS ครับ ”

ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน


หมวดหมู่ Category

นักเรียนสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษา


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array