ธนพงษ์ บุณยะนิวาศ

ธนพงษ์ บุณยะนิวาศ|ธนพงษ์ บุณยะนิวาศ.jpg

ราคา / price : 100.00

“ ดีใจครับ ผมได้อ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนแล้วรู้สึกว่าอาจารย์ออกโจทย์ได้ซับซ้อนและอธิบายได้ละเอียด และเห็นตัวอย่างที่เพื่อนๆ ที่ประสบความสำเร็จ จึงเลือกเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ครับ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ปิดเทอม ม.4 ประทับใจในความทุ่มเทของอาจารย์มากครับ ในส่วนคอร์สตะลุยโจทย์ อาจารย์เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อและเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยหลังคาบเรียน อาจารย์สามารถอธิบายให้นักเรียนเห็นภาพและมีเทคนิคในการจำด้วย ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ผมมีวันนี้ครับ”

ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษา

นักเรียนสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array