สิรภพ ฤทธิ์วิรุฬห์

สิรภพ ฤทธิ์วิรุฬห์|สิรภพ ฤทธิ์วิรุฬห์.jpg

ราคา / price : 100.00

“ รู้สึกภูมิใจในความสำเร็จนี้มาก ๆ ครับ ที่ได้ทำตามสิ่งที่วาดไว้ เพื่อนๆ และรุ่นพี่แนะนำมาว่าที่นี่สอนดี นำไปใช้ได้จริง ผมจึงมาเรียนตั้งแต่ ม.ต้นเลยครับ ประทับใจหลายอย่างมาก เคาน์เตอร์ใจดี อ.เผ่า สอนดีมาก ทำให้ผมมีวันนี้ เคล็ดลับการเรียนฟิสิกส์ของผมคือตั้งใจเรียนและเมื่อกลับบ้านให้รีบทบทวนสิ่งที่เรียนไปในวันนั้น ใช้ความสม่ำเสมอ อย่าหักโหม รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนๆ ครับ”

ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

นักเรียนสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array