สวิช ประสบชัยสุริยะ

สวิช ประสบชัยสุริยะ|สวิช ประสบชัยสุริยะ.jpg

ราคา / price : 100.00

“ ดีใจมากครับ ที่ไม่พลาดในการสอบครั้งนี้ ผมเริ่มเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.ต้น ที่นี่ราคาเหมาะสม สอนเนื้อหาได้ครบถ้วน ที่แตกต่างจากที่อื่นคือมีการสรุปสูตรแบบง่ายๆ และอธิบายที่มาด้วย เฉลยข้อสอบละเอียด เคล็ดลับของผมในการเรียนฟิสิกส์คือพิสูจน์สูตรให้ได้ ตั้งใจเรียน เล่นบ้าง ผ่อนคลาย ไม่ต้องเรียนพิเศษเยอะ อยากฝากบอกอาจารย์เผ่าว่า อาจารย์สอนดีมากครับ และพนักงานดูแลนักเรียนดีมาก”

ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เตรียมอุดมศึกษา

นักเรียนสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array