นิธิศ รัตนกิจไพศาล

นิธิศ รัตนกิจไพศาล|นิธิศ รัตนกิจไพศาล.jpg

ราคา / price : 100.00

“ รู้สึกดีใจที่ทำออกมาได้ดีตามที่คาดหวังครับ มาเรียนฟิสิกส์ที่แอพพลายด์ตามเพื่อน แต่พอเรียนไปก็ชื่นชอบวิธีการสอนของอาจารย์ครับ สอนและเอียดและเข้าใจง่าย ประทับใจในความน่ารัก ความเป็นกันเองและความเอาใจใส่ของอาจารย์ครับ น้อง ๆ ที่จะสอบปีหน้า ควรเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ หาวิธีการอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับตัวเองและจัดตารางเวลาให้ดีครับ อย่าหักโหมหรือเครียดมากเกินไปครับ.”

ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษา

นักเรียนสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array