สิรภพ เจริญสุข

สิรภพ เจริญสุข|สิรภพ เจริญสุข.jpg

ราคา / price : 100.00

“ เพื่อนๆ แนะนำว่าอาจารย์เผ่าสอนดี อธิบายเข้าใจง่าย และลูกศิษย์ของอาจารย์ก็สอบได้คะแนน 7 วิชาสามัญสูงมาก ผมจึงวางใจและเลือกเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.3 ครับ รู้สึกประทับใจการสอนของ อ.เผ่า มีการเปิดวีดีโอเห็นการทดลองจริง ๆ มีอุปกรณ์จริงภายในห้องทำให้เพิ่มความเข้าใจได้ดีขึ้น และ อ.เผ่าก็คอยเล่นมุกทำให้นักเรียนไม่เครียด และสิ่งที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ต่างจากที่อื่นคือ มีการจัดเรียงโจทย์ได้ลงตัวจากง่ายไปยาก คือเมื่อได้ทำโจทย์ข้อแรก ๆ จะได้ความรู้จากโจทย์ข้อนั้นไปทำข้อต่อไปได้ เคล็ดลับของผมคือฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ ไม่ต้องหนักมากแค่ทำบ่อย ๆ โจทย์ใหม่ก็จะเอาโจทย์เก่าๆ มาเปลี่ยนลูกเล่นนิดหน่อยเท่านั้น และพยายามคิดเชื่อมโยงไว้หลายๆ อย่าง เพราะโจทย์ส่วนมากจะแค่เล่นหลายๆ บทมารวมกันครับ ขอขอบคุณ อ.เผ่าที่ช่วยสอนให้ผมมีความรู้ฟิสิกส์มากขึ้น โจทย์ในหนังสือของอาจารย์มีประโยชน์มาก มันช่วยสร้างแนวคิดและความรู้ใหม่ให้อย่างมากครับ”

ฟิสิกส์ได้ 100 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

นักเรียนสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array