ภัทรพล กาญจนธนาเลิศ

ภัทรพล กาญจนธนาเลิศ|ภัทรพล กาญจนธนาเลิศ.JPG

“รู้สึกดีใจที่สามารถสอบติดโรงเรียนที่อยากจะเข้า เรียนที่แอพพลายด์ตั้งแต่ ม.2 ครับ รู้สึกประทับใจว่าที่นี่มีการต้อนรับที่ดี อ.เผ่ามีการสอนที่ทำให้เข้าใจเนื้อหาง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบได้ สำหรับน้อง ๆ ที่จะสอบในปีหน้า อยากให้น้อง ๆ ฝึกทำโจทย์ให้มาก ๆ หลาย ๆ แนวไว้ก่อนโดยค่อย ๆ ฝึกทำไปเรื่อย ๆ ต้องฝึกคิดด้วยตัวเองก่อนดูเฉลย จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบได้”


หมวดหมู่ Category

มหิดลวิทยานุสรณ์

อัสสัมชัญ

นักเรียนสอบติดเตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทยานุสรณ์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array