ภัทรพร เอี่ยมศิริกิจ

ภัทรพร เอี่ยมศิริกิจ|ภัทรพร เอี่ยมศิริกิจ.JPG

“รู้สึกดีใจมากที่สอบติด เรียนมาตั้งแต่ ม.1 ค่ะ อาจารย์สอนได้เข้าใจง่าย อธิบายได้ดี ทำให้ได้ฝึกโจทย์ต่าง ๆ รู้แนวทางการทำโจทย์ ค่ะ”


หมวดหมู่ Category

เตรียมอุดมศึกษา

สตรีวิทยา

นักเรียนสอบติดเตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทยานุสรณ์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array