ธนวรรณ จิระรุ่งเสถียร

ธนวรรณ จิระรุ่งเสถียร|ธนวรรณ จิระรุ่งเสถียร.JPG

“ดีใจมาก ๆ ค่ะ แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ตัวเองทำได้ค่ะ เรียนที่นี่ตอน ม.3 ในการเรียนที่นี่เป็นการสอนแบบละเอียดที่เน้นให้เราคิดเป็นขั้น ๆ ทำให้เวลาเราสอบก็นำเอาความคิดแบบเป็นขั้น ๆ และเทคนิคของอาจารย์ไปใช้ได้ไม่ยากค่ะ”


หมวดหมู่ Category

เตรียมอุดมศึกษา

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

นักเรียนสอบติดเตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทยานุสรณ์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array