นิธิศ ประวีณเมธ

นิธิศ ประวีณเมธ|นิธิศ ประวีณเมธ.JPG

“รู้สึกดีใจที่ความพยายามนั้นประสบผล และได้ติดอย่างที่หวัง เรียนที่ APPLIED PHYSICS ตั้งแต่ ม.2 จะขึ้น ม.3 ครับ ประทับใจการสอนของอาจารย์ รู้สึกเข้าใจถึงเนื้อหา มีเทคนิคที่ดีในการช่วยให้เข้าใจ การเรียนที่ APPLIED PHYSICS ช่วยในการเรียนรู้เนื้อหาได้ทำแบบทดสอบ และโจทย์แนวต่าง ๆ ครับ”


หมวดหมู่ Category

เตรียมอุดมศึกษา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

นักเรียนสอบติดเตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทยานุสรณ์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array