จิณณ์สุภัค ปสุวัฒนกุล

จิณณ์สุภัค ปสุวัฒนกุล|จิณณ์สุภัค ปสุวัฒนกุล.JPG

“รู้สึกดีใจมากที่สามารถสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาได้ เรียนที่นี่มาตั้งแต่ ม.2 ค่ะ รู้สึกประทับใจในเรื่องการสอนของอาจารย์ อาจารย์สอนมีเนื้อหาที่ครอบคลุมมีโจทย์ให้ทำหลากหลาย ชอบที่อาจารย์สอนเนื้อหาครบทุกอย่างในห้อง ไม่ต้องไปอ่านเองในส่วนต่าง ๆ ที่แอพพลายด์ฟิสิกส์มีโจทย์ มีสูตร มีเทคนิคการทำข้อสอบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปทำข้อสอบเตรียมได้และสามารถทำได้เร็ว สำหรับน้อง ๆ ที่จะสอบในปีหน้า อยากให้เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนนี้ เริ่มเก็บเนื้อหาให้ครบ ฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ กลับไปทบทวนในเรื่องต่าง ๆ ที่เรียนให้ครบ”


หมวดหมู่ Category

เตรียมอุดมศึกษา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

นักเรียนสอบติดเตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทยานุสรณ์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array